Disclaimer Spril B.V.

Collapse

Algemeen

Spril B.V. (hierna te noemen: “Spril”) besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van haar website(s) om de informatie daarop correct en up-to-date te houden. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op deze website(s) wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Spril is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de websites die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.

Woord- en beeldmerken

Alle woord- en beeldmerken op deze internetsite zijn eigendom van de Spril tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Spril is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Auteursrechten

Op alle websites van Spril is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van informatie van (delen van) de webpagina's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spril, inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is niet toegestaan.

Forum

Voor het softwareforum van Spril “WFM Softwareforum” (hierna: “Forum”) geldt aanvullend het navolgende:

De beheerder en moderator behouden zich het recht voor om berichten te verwijderen. In de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het Forum is te lezen wat in ieder geval niet is toegestaan op het Forum.

Het is voor de beheerder en moderator van het Forum niet mogelijk alle geplaatste berichten te lezen. Wel wordt er naar gestreefd om berichten die niet voldoen aan de spelregels zo snel mogelijk te verwijderen.

Berichten worden voorafgaand aan plaatsing niet door Spril gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van het lid dat het bericht heeft geplaatst.

Spril kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het lezen, plaatsen van of reageren op berichten in het Forum.

Forumleden kunnen tijdelijk of permanent de toegang tot het Forum worden ontzegd.

Wijzigingen

Spril behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer op ieder moment naar eigen inzicht te wijzigen. Wijzingen zullen op de website kenbaar worden gemaakt.

Working...
X